Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Skoterturismen väntas öka - informations­kampanj ska påminna om vad som gäller

Skoter i fjällandskap längs led

Foto: Susanne Kvarnlöf

I Krokom kommuns skotertäta områden räknar man med fler besökare och mer åkning än vanligt i vinter. I Åkersjön och Bakvattnet inleds nu en kampanj för att, genom ledvärdar och digitala kanaler, informera och påminna skoteråkare om vad de behöver tänka på när de kör i området.

Ett ökat intresse för skoteråkning och snabb utveckling av lössnöskotrar för friåkning i kombination med en terrängkörningslag från 1975. Det är bakgrunden till det arbete Krokoms kommun nu inlett. Målet är att skapa en tydlighet kring skoteråkning och ge förutsättningar för en åkning som fungerar för alla inblandade. Första konkreta åtgärden blir en informationsinsats redan i vinter. Mattias Lönn, snöskotersamordnare menar att det är en viktig insats.

- Problemet är att delar av körningen idag tyvärr sker på ett sätt som inte är okej, och att det samtidigt finns en stor otydlighet i regelverket. I kombination med att intresset för friluftsaktiviteter har ökat under pandemin vill vi vara beredda och förebygga problem, säger Mattias Lönn.

Fysiska ledvärdar kommer finnas på plats i Åkersjön och Bakvattnet under utvalda perioder kommande säsong för att fånga upp besökare och informera om vad de behöver tänka på när de kör i området. Tillsammans med en digital informationskampanj hoppas kommunen nå majoriteten av de som vistas i området, och få fler att tänka till kring sin körning.

En del i projektet Hållbar Skoteråkning
Insatsen i vinter är en del av ett mer långsiktigt arbete för hållbar skoteråkning i Krokoms kommun som påbörjades i april 2020. Målet med projektet är att skapa en tydlighet kring skoteråkning i kommunen och hitta en lösning som passar både näringsliv, markägare och invånare. Hittills har arbetet till stor del handlat om att höra alla parter, och träffa allt från jurister och markägare till skoteråkare och näringsidkare för att hitta en samsyn i frågan.

Förutom insatsen i Åkersjön och Bakvattnet fortsätter nu arbetet genom en arbetsgrupp som har i uppdrag att titta på detaljerna kring hur ett eget regleringsområde i utvalda delar av Krokoms kommun skulle kunna se ut. Ett arbete som förhoppningsvis leder till tydliga ramar för vad som gäller och kan skapa både trygghet och möjligheter för så väl skoteråkare, markägare och turismaktörer.

- Det är viktigt att hitta en lösning som passar det område vi lever och verkar i. Det kan exempelvis innebära justering av avgifter eller enbart ledåkning i vissa områden, men friåkning på andra ställen, säger Mattias Lönn.

För mer information:
Mattias Lönn, snöskotersamordnare
Telefon: 076 101 62 21
e-post: mattias.lonn@krokom.se

Meny