Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Olyckligt räknefel försämrar budget­förut­sätt­ningarna

tusenlappar i en hög

Budgeten för 2021 som kommunfull­mäktige beslutade om den 1 oktober har visat sig innehålla ett räknefel. Det uppdagades några dagar för sent och nu måste budgeten upp till kommun­fullmäktige i november för nytt beslut.

- Beskedet är förstås en besvikelse. Nu växlar vi upp tempot på pågående effektiviserings­arbeten, säger kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C.

Felet är att den bidragsförstärkning som staten har gett med anledning av Corona har räknats två gånger. Det handlar om drygt 12 miljoner kronor och eftersom summan är så hög be­höver budgeten göras om. Ekonomichef Björn Torbjörnsson säger att det var ett väldigt olyckligt fel.

- De extra statsbidragen har legat på en separat rad i budgeten ända fram till nyligen då de bakades in i to­talen för kommunalskatt och bidrag från SKR. Tyvärr upptäckte vi inte i tid före kommunfullmäktige att peng­arna samtidigt låg kvar på den separata raden, säger han.

Storleken på avvikelsen gör att en korrigerad budget kommer att behöva antas vid full­mäktige i november. Felet upptäcktes i sam­band med att budgetförutsättningarna upp­daterades efter SKR:s senaste skatte­under­lagsprognos. Skatteunderlagsprognosen i sig ger dessutom sämre skatteintäkter än den prognos som bud­get­en byggt på. Av den an­ledningen kommer även skatteintäkterna att revideras i den nya budgeten i novem­ber. Sammantaget betyder de nya förutsättningarna att Krokoms kommun har 12,6 mnkr lägre intäkter 2021, 16,4 mnkr lägre intäkter för 2022 och 19,5 mnkr lägre för 2023 än i beslutad budget.

- Den reviderade budgeten kommer innebära sänkta ekonomiska ramar i verksamheten. Hur stor bespa­ring­en blir och var den ska tas är ännu inte klart, avslutar Karin Jonsson.

Meny