Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stora investeringar i budget för 2021

Ett rött litet hus på en svensk sedel med valören hundra kronor.

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 1 oktober om rambudget för 2021 och plan för 2022-23. Budgeten innehåller stora satsningar på förskola och skola men också på VA för att möjliggöra fortsatt byggnation och inflyttning.

I de södra kommundelarna behöver stora investeringar göras i infrastrukturen för vatten och avlopp för att nya bostadsområden ska kunna byggas. Totalt handlar det om över 300 miljoner kronor över en tioårsperiod, och för planperioden fram till 2023 ligger det 217 miljoner i investeringsbudgeten. Karin Jonsson, C, kommun­styrelsens ordförande, är glad över att beslutet är fattat så att en fortsatt tillväxt i kommunen kan bli möjlig.

- Att kommunen får fler invånare och företag är viktigt för kommunens utveckling, så att vi långsiktigt kan trygga god kvalitet i skola, omsorg och övrig samhällsservice. De södra delarna av kommunen är en viktig motor för hela kommunen och vi vet att det är ett attraktivt område att bosätta sig i, säger Karin Jonsson.

Utöver investeringar i vatten och avlopp rymmer budgeten även stora satsningar på förskola och skola.

På längre sikt har Krokoms kommun, liksom de flesta andra kommuner i landet, en utmaning kopplat till att allt färre ska försörja allt fler. Budgeten för 2021 innehåller dock inga besparingar utan ligger kvar på samma nivå som för innevarande år.

- För 2021 har vi skapat oss arbetsro tack vare extra statsbidrag men på längre sikt är utmaningen stor att skapa tillväxt på ett hållbart sätt, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Vi investerar i våra barn och äldre och vi investerar i hälsa och välbefinnande.

Utöver investeringar i vatten och avlopp rymmer budgeten även stora satsningar på förskola och skola. Under planperioden handlar det om totalt 284 miljoner kronor och de största posterna är en ny förskola i centrala Krokom, nya skollokaler i Nälden, Hotagen och Rödön och en idrottshall i Änge.

- Jag är glad över att vi idag beslutat om denna budget. Vi investerar i våra barn och äldre och vi investerar i hälsa och välbefinnande. Extra statsbidrag under de närmsta två åren gör det möjligt för oss att snabba upp nödvändig utveckling av verksamheten och den möjligheten ska vi ta. Jag ser fram emot kommande åren med stor förväntan, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Meny