Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rödöns skola kan få ända­måls­­­enliga lokaler från läsåret 2021-22

skolbarn i 6-9 års-åldern sitter vid bord i klassrum

Trångboddheten i Rödöns skola kan få en långsiktig lösning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt möte den 1 september att föreslå till kommunfullmäktige att skolan utökas med ytterligare en huskropp i två våningar.

Det ökande antalet elever i kommunen har gjort att flera skolor har blivit trångbodda. Dåligt med utrymme får konsekvenser för arbetsmiljön i skolan. För att tillfälligt lösa trångboddheten beslutade barn- och utbildningsnämnden att flytta årskurs 6 i Aspås och Rödön till Nyhedens skola under läsåret 2020-21.

Under våren har barn- och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att komma med nya förslag för att säkra lokalfrågorna på Aspås och Rödöns skolor inför läsåret 2021. Förslag tillsammans med en processbeskrivning av hur arbetet ska genomföras behandlades på nämndens möte den 1 september.

Beslut om en långsiktig lösning för trångboddheten i Aspås skola skjuts upp till nämndens nästa möte den 20 oktober.

- Beslutsunderlaget var inte komplett så vi behöver ha ytterligare dialog med inblandade parter och få svar på några frågor för att kunna fatta ett välgrundat beslut, förklarar Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För mer information:
Jannike Hillding, M, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 327 59 99


Meny