Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu inleds upphand­lingen av ett nytt sär­skilt boende

Porträtt av äldre kvinna, pensionär med stjärnglasögon

Nu är upphandlingsunderlaget för ett nytt särskilt boende i Krokoms kommun klart att annonseras. Det beslutade socialnämnden vid mötet den 1 september.

Socialnämndens beslut innebär att kommunen upphandlar omsorgen. Den aktör som vinner upphandlingen svarar både för att bygga och driva verksamheten vid boendet. Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden, är glad över att nämnden tagit detta beslut och att upphandlingen äntligen kan komma igång.

- Extra glädjande är att det var näst intill en enig nämnd som fattade beslutet, tio röster för och en emot. I och med det här beslutet får vi ett boende till för våra medborgare som är i behov av extra stöd. Vi får också ytterligare en utförare av omsorg i kommunen vilket jag är övertygad om kommer att stimulera till en positiv utveckling, säger Andreas.

Andreas Karlsson berättar att det har varit ett stort intresse för projektet från olika omsorgsutförare och förhoppningen är att det ska komma in många anbud. Målsättningen är att bygget av det nya boendet kan inledas under våren 2021 och planerad inflyttning är våren 2023.

För mer information:
Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Meny