Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Misstänkt arbetstidsfusk utreds inom LSS

A half alarm clock in chrome

Misstänkt arbetstidsfusk och mobbing utreds nu på en avdelning inom LSS i Krokoms kommun. En rad åtgärder är vidtagna.

– Vi förstår att det här väcker oro hos våra brukare och deras anhöriga. Vi gör allt för att de ska kunna känna sig trygga igen, säger Malin Andersson som är verksamhetschef för Stöd och service.

Utredningarna har inletts efter att verksamhetschef Malin Andersson fått information om fusk och en negativ jargong mellan personalen på avdelningen.

– Jag är väldigt tacksam över att ha fått reda på de här misstankarna. Det gör att vi snabbt kan ta tag i de problem som finns, säger Malin Andersson.

En utredning om arbetstidsfusk är inledd. Den handlar bland annat om att medarbetare misstänks ha tagit mer friskvårdstid än vad som är tillåtet.

Parallellt utreds kränkande särbehandling efter att medarbetare pratat om varandra på ett negativt sätt. Anhöriga till de som bor på den berörda avdelningen är informerade.

Utredningen om arbetstidsfusk leds av kommunens personalavdelning och utredningen om kränkande särbehandling leds av företagshälsovården.

Under utredningstiden har möjligheten för personalen att ha friskvårdstid tagits bort helt.

Eventuell anmälan om Lex Sarah görs efter möte med gode män och förvaltare, samt när all berörd personal intervjuats.

För mer information:
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service Telefon: 0640 161 00

Meny