Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen smitta på testad enhet på äldreboendet Blomstergården i Krokom

Nurse holding test blood sample. Virus test and research concept. Focus is on blood test tube.

Inte en enda anställd på den testade enheten på Blomstergården bar på Covid-19. Det visar Region Jämtland Härjedalens screening på äldreboendet i Krokom.
- Vi är lättade och vi ser att vi har medarbetare som verkligen tar det här på allvar, säger socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

All personal på en av enheterna på Blomstergården i Krokom har testats för Covid-19. Det handlar till exempel om undersköterskor, vårdbiträden, vaktmästare, städpersonal, administratörer och chefer. Det hela är en del i en pilotstudie som smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen tagit initiativ till. Syftet är att se om även symptomfri personal kan bära på smittan.

Tidigare har all personal på Solbacka i Föllinge fått möjlighet att testas och även där var samtliga smittfria.

Det har varit tuffa dagar för Region Jämtland Härjedalens personal som gjort testerna i stekheta tält iklädda skyddsmasker.

- Jag känner stor tacksamhet för att de sliter för att våra äldre, deras anhöriga och våra medarbetare ska få känna sig trygga, säger Anna Berkestedt Jonsson

De medarbetare på äldreboenden inom Krokoms kommun som tidigare varit sjukskrivna för Covid-19, är friska igen och tillbaka på jobbet. Det finns ingen konstaterad smitta bland vårdtagare på äldreboenden i Krokoms kommun. En vårdtagare inom hemtjänsten har testat positivt för coronaviruset.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny