Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vårdtagare i hemtjänsten smittad av Covid-19

Illustration över virus

En vårdtagare inom hemtjänsten i Krokoms kommun har smittats av Covid-19. Det finns inga tecken på att smittan spridits till andra vårdtagare eller personal. Det finns inga smittade vårdtagare på Krokoms kommuns äldreboenden.

Enligt gällande rutin i socialförvaltningen testas samtliga vårdtagare och samtlig personal med förkylningssymptom eller andra symptom som kan vara relaterade till Covid-19.

Under coronapandemin har samarbetet mellan Krokoms kommun och Hälsocentralen i Krokom fun­gerat mycket bra, vilket möjliggjort tester av en lång rad vårdtagare. Det här är första gången som en vårdtagare testat positivt för Covid-19.

Kommunens hemtjänstpersonal har tillgång till skyddsutrustning och följer de rekommendationer som Region Jämtland Härjedalen och vårdhygien föreskriver.

Som en extra försiktighetsåtgärd görs provtagning för Covid-19 på all personal i den aktuella arbets­gruppen, även de som inte varit hos den berörda vårdtagaren efter att denne fick symptom.

Totalt inom socialförvaltningen är just nu två medarbetare på äldreboenden sjukskrivna med kon­staterad Covid-19. Åtta medarbetare har blivit friska efter att ha haft viruset. Vårdtagaren inom hemtjänsten är den enda smittade vårdtagaren inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen i Krokom har som rutin att informera när personal eller vårdtagare i en större verksamhet drabbas av Covid-19 smitta första gången.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Ulrika Persson, verksamhetschef hemtjänsten
Telefon: 0640 165 20

Meny