Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Personal på Blomster­gården testas för Covid-19

illustration på coronavirus

All personal på delar av äldreboendet Blomstergården i Krokom testas för Covid-19 när Region Jämtland Härjedalen utökar sin pilotstudie.
- Vi har inga smittade vårdtagare och när vår personal testas ökar chanserna att det förblir så, säger socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

Tidigare har all personal på Solbacka i Föllinge fått möjlighet att testas för Covid-19. På Solbacka upptäcktes ingen smitta, men i andra kommuner har det visat sig att symtomfri personal ändå burit på smittan.

Initiativet till studien kommer från smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen.

Den 28 maj kommer all personal på en enhet på Blomstergården att erbjudas test. De som testas är samtliga som arbetat på avdelningen de senaste tre veckorna som till exempel undersköterskor, vårdbiträden, vaktmästare, städpersonal administratörer och chefer.

Totalt två medarbetare på äldreboenden inom Krokoms kommun är sjukskrivna för Covid-19. Krokoms kommun har inga smittade vårdtagare.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny