Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen Covid-19 på Solbacka

Nurse holding test blood sample. Virus test and research concept. Focus is on blood test tube.

Samtliga anställda på äldreboendet Solbacka i Föllinge har testat negativt för Covid-19. Det visar resultatet från testomgång 1 i pilotstudien.
- Underbart besked för våra äldre, deras anhöriga och vår personal, säger socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

Solbacka är ett av tre utvalda äldreboenden inom Region Jämtland Härjedalen där all personal får möjlighet att testas för Covid-19. Syftet är att upptäcka om även symtomfri personal kan vara smittad.

Tre kommuner i länet är med i pilotstudien och Krokoms kommun är en av dem. Provtagningen inleddes den 7 maj, och skedde på plats utanför Hälsocentralen i Föllinge. All personal som arbetar inom Solbackas byggnad testades, som exempelvis vårdpersonal, städpersonal, timvikarier och chefer.

På torsdag 14 maj ska all personal testas igen, för att säkerställa att personalen fortfarande är smittfri.

Initiativet till studien kommer från smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen.

Totalt fyra medarbetare på äldreboenden inom Krokoms kommun är sjukskrivna för Covid-19 och en inom hemtjänsten. Det finns ingen konstaterad smitta bland vårdtagare.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny