Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Medarbetare inom Stöd och service i Krokom smittad av Covid-19

bild av coronavirus i blått på svart bakgrund

En anställd inom Stöd och service i Krokoms kommun har smittats med Covid-19. Det finns inga tecken på att smittan spridits till brukare. Allt fler personal och vårdtagare testas sedan hälsocentralen i Krokom utökat möjligheterna till provtagning.

- Vi har ett väldigt bra samarbete med hälsocentralen kring provtagning. Det gör att vi får lättare att skydda äldre och sköra, säger Socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

Provtagning sker på plats i Krokom tre dagar i veckan. Just nu finns möjlighet att testa 90 personer varje vecka och vid behov kan provtagningen utökas ännu mer, enligt Hälsocentralens chef Tomas Karlsson.

Enligt gällande rutin i Socialförvaltningen arbetar ingen personal med förkylningssymptom och sjukskriven personal testas för Covid-19.

Den anställde inom Stöd och service har följt rutinen och har varit hemma från jobbet sedan de första symptomen och har därefter testats. Nu har testresultaten kommit och det är första gången som en anställd inom Stöd och service i Krokom konstaterats vara smittad av coronaviruset. Fler personer på det aktuella boendet har testats för Covid-19, men de provresultat som kommit så här långt är negativa.

Sen tidigare har två medarbetare på äldreboenden i kommunen testat positivt för Covid-19. I de båda fallen har det gått över tre veckor sedan de var på jobbet och inga vårdtagare eller kollegor har blivit smittade.

Socialförvaltningen i Krokom har som rutin att informera när en större verksamhet drabbas av Covid-19 smitta första gången.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny