Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom avvaktar med införande av munskydd

Munskydd

Efter att Region Jämtland Härjedalen gått ut med tydligare råd om munskydd, väljer Krokoms kommun att avvakta med införandet av engångsmunskydd inom äldreomsorgen och LSS.
– Självklart följer vi experternas rekommendationer, säger socialchef Anna Berkestedt Jonsson

Socialförvaltningen i Krokom har inga vårdtagare som har testat positivt för Covid-19 och vill göra allt för att det ska förbli så. Sedan lång tid tillbaka råder besöksförbud på äldreboenden och gruppbostäder i Krokom och ingen personal får vara på jobbet med minsta lilla förkylningssymptom.

Även om det är mycket ovanligt har det förekommit fall där personer som är symptomfria ändå burit på Covid-19. Det tidigare beslutet att all personal inom vård- och omsorg skulle använda engångsmunskydd var tänkt som en extra omsorg mot äldre och sköra individer.

Under gårdagen gick Region Jämtland Härjedalen ut och förtydligade att engångsmunskydd inte är riskfria. Bland annat finns en risk att virus samlas utanpå munskydden och kan spridas när man oavsiktligt kommer åt utsidan med sina händer.

–Vi vill att vår personal och våra vårdtagare ska känna sig trygga med att vi följer experternas råd. Vi har haft ett väldigt gott samarbete med företrädarna för smittskydd och vårdhygien och litar på och följer deras råd och rekommendationer. Därför avvaktar vi med införandet. Skulle råden ändras är vi väl förberedda, säger Anna Berkestedt Jonsson.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny