Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen feriepraktik på äldreboenden och gruppbostäder i Krokom

Det blir ingen feriepraktik för ungdomar på äldreboenden och gruppbostäder i Krokom i sommar. De flesta ungdomar kommer att kunna erbjudas feriepraktik, men på andra arbetsplatser.

Verksamhetscheferna på Krokoms kommuns äldreboenden och gruppbostäder har beslutat sig för att inte ta emot feriepraktikanter under coronakrisen. Feriepraktik på boenden för äldre och människor med funktionsvariationer stoppas för att minska risken för smittspridning.

Det finns nu totalt 250 feriepraktikplatser i Krokom och de kommer att räcka till de flesta ungdomar som sökt. Om platserna inte räcker till alla, kommer äldre ungdomar att prioriteras.

Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att anmäla in nya feriepraktikplatser till kommunen.

Ungdomar kommer att få besked om vilka feriepraktikplatser de fått senast den 25 maj.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

ung kvinna kramar om en äldre dam

Meny