Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Beslutet om tillfällig stängning av Myhr­bodarna upphävs

Vy över en fäbovall med kor och getter

Beslutet om tillfällig stängning av Myhr­bodarna upphävs och kontrollen av verk­samheten kommer att hanteras av Rätt­viks kommun. Det beslutade bygg- och miljönämnden vid sitt sammanträde den 12 mars.

– Vi måste göra allt vi kan för att lösa det här problemet utan att för den skull bryta mot lag­stiftningen, säger Hans Åsling, C, vice ordförande i bygg- och miljönämnden.

Den kritiska frågan i ärendet om Myhr­bodarna är att anläggningen saknar en registrering av verksamheten. En sådan krävs för att den kontroll som lagstiftningen kräver ska kunna ske.

– Eftersom lagen ställer det här kravet på registrering så kan vi såklart inte bortse från det. Men vi ska göra det vi kan för att det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt att göra den här registreringen, säger Hans Åsling.

Ärendet om Myhrbodarna påbörjades redan under 1997 när ett tillfälligt tillstånd gavs för verksamheten. Sedan dess har lagstiftningen ändrats och kravet på registrering tillkommit. Under 2015 tog Krokoms kommun kontakt med fäbodens ägare med in­formation om att en registrering måste göras. Under sommaren 2019 tog kommunen kontakt igen.

– Tyvärr blev det en rejäl låsning mellan kommunen och Myhrbodarna och vi har inte lyckats hitta vägen fram. Därför har vi idag beslutat att köpa in en in­spektörskonsult från Rättviks kommun som ska hantera livs­medelskontrollen, säger Hans Åsling.

Tom Larsson är bygg- och miljöchef i Krokoms kommun och han tycker att det är ett bra beslut som nämnden har fattat.

- Jag hoppas att vi på det här sättet kan komma ur den låsta situationen. Allas önske­mål är att fäboden ska hålla öppet som vanligt i sommar, säger Tom Larsson.

För mer information:
Hans Åsling, C, vice ordförande i bygg- och miljönämnden
Telefon: 070 521 78 80

Tom Larsson, bygg- och miljöchef
Telefon: 0640 164 07

Meny