Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hanteringen av Myhrbodarna överklagas

Vy över Myhrbodarna i Hotagen

Anita Myhr som driver fäbodvallen Myhrbodarna har valt att överklaga det senaste beslutet från Länsstyrelsen till förvaltningsrätten.

- Det här hade kunnat lösas i dialog. Det finns bara förlorare i en fortsatt rättstvist, det säger Jonas Törngren kommundirektör i Krokom.

Turerna kring fäbodvallen Myhrbodarna har varit många. Krokoms kommun har fått kritik för att vara stelbent och fyrkantig, men när frågan överklagades konstaterade Länsstyrelsen att Krokoms handläggning varit korrekt.

- Vi som kommun har inte slagit oss till ro med att vi fick rätt av länsstyrelsen. Både politiker och tjänstemän har jobbat hårt för att lösa en konfliktfylld situation, det säger Karin Jonsson, c, kommunstyrelsens ordförande.

Efter Länsstyrelsens beslut har Krokoms kommun på olika sätt försökt föra en dialog med Anita Myhr. Kommunens bygg- och miljöchef Tom Larsson har till exempel erbjudit Anita Myhr att flytta handläggningen till grannkommunen Berg, för att på så sätt komma vidare ur det låsta läget.

- Jag tycker verkligen att medarbetarna ansträngt sig för att få till stånd en dialog kring Myhrbodarna och gå Anita Myhr till mötes. Det är tråkigt att vi inte nått fram den vägen, säger kommundirektör Jonas Törngren.

Jonas Törngren konstaterar att det ibland är svårt att hitta en balansgång mellan att följa lagen och samtidigt hitta vägar för att göra det så smidigt som möjligt för till exempel små företag.

- När frågan går till förvaltningsrätten får vi vägledning i hur vi ska hantera liknande ärenden framåt, säger Jonas Törngren.

Kontaktpersoner:
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08

Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640 163 80

Åsa Sjödin, kommunikationschef
Telefon: 0640 161 47

Meny