Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Minskat sparkrav – Öppna enheten räddas

Svenska pengar i närbild

Barn och unga i behov av stöd och personer med missbruksproblem fredas när socialnämnden i Krokom idag fattat beslut om besparingar.

– Vi säkrar förebyggande insatser till några av våra mest utsatta grupper. Det känns väldigt bra, säger Andreas Karlsson, ordförande i socialnämnden.

Socialnämnden i Krokom har fått 11 miljoner kronor i extra anslag av Kommunfullmäktige inför 2020. De extra miljonerna gör att de tre sparförslag med tuffast konsekvenser för utsatta kommunmedborgare inte blir av.

Öppna enheten som arbetar med förebyggande insatser och bland annat stöttar barn som upplevt eller bevittnat våld och insatser till missbrukare, får ha kvar de tre tjänster som varit hotade.

- Vi har tagit lärdom från grannkommuner som sparat in på öppenvården. I långa loppet har det visat sig bli en dyrköpt besparing. Det har till exempel lett till dyra placeringskostnader, berättar socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

Fredas från besparingar gör även rehabilitering inom verksamheten bistånd/hälsa och sjukvård, samt boendestöd inom Stöd och service.

Trots att socialnämnden fått utökad ram på 11 miljoner behövs ändå omfattande besparingar för att få budgeten att gå ihop. Krokoms bemanningspool behöver dra ned på antalet fast anställda undersköterskor och administratör och en chef. Förhoppningen är att kunna lösa vikariebehovet genom en större andel timanställda. Pengar sparas också in genom att avsluta insatsen anhörigbidrag och genom att omvandla fyra lägenheter på Solbacka servicehus till så kallade trygghetslägenheter.

Kontaktpersoner:
Andreas Karlsson, ordförande socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny