Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Färre fallolyckor
bland äldre i Krokom

Äldre man dricker kaffe

Fall och fallskador bland äldre är ett växande problem i samhället. Krokoms kommun har minskat antalet allvarliga fallolyckor med över femtio procent, visar sammanställningen av statistiken för år 2019.

Sedan flera år tillbaka har antalet fallolyckor i Krokoms kommun legat på drygt 1150 stycken per år och 2019 hade antalet minskat till 968 stycken. Antalet frakturer till följd av fall på särskilt boende har varit 19 stycken år 2016, 17 stycken år 2017, 16 stycken år 2018 och 7 stycken år 2019. Helena Hedlund är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Krokom och hon berättar att kravet på att utreda alla fallolyckor kan vara en förklaring till att fallskadorna har blivit färre.

- Från och med januari 2019 har vi ställt krav på att både sjuksköterskorna och sjukgymnasterna ska utreda varje fallolycka. Det har gjort att vi har kunnat vidta adekvata åtgärder och därmed minskat riskerna för fall bland dem som bor på våra särskilda boenden, säger Helena Hedlund.

En annan förklaring som Helena tror kan vara bidragande är att det i maj 2019 fattades ett beslut att all vårdpersonal ska gå igenom socialstyrelsens utbildning Ett fall för teamet.

- Utbildningen handlar om att förebygga fallolyckor och det är viktigt att all personal har god kunskap om det här. För att minska riskerna för fall krävs det att alla yrkesgrupper som jobbar med de äldre har en god grundkunskap, säger Helena Hedlund.

Just samarbetet mellan olika yrkesgrupper är en av de största framgångsfaktorerna bakom den stora minskningen i antalet allvarliga fallolyckor, enligt Helena Hedlund.

- Verksamheterna har verkligen satsat på att få till samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna och det tror jag är en väldigt viktig förklaring, säger Helena Hedlund.

För mer information:
Helena Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0640 162 91
E-post: helena.hedlund@krokom.se

Meny