Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från KS 23 oktober

A closeup picture of a woman playing the violin, isolated for whitebackground.

Kulturskolan var den fråga som väckte diskussioner på kommun­styrel­sens möte den 23 oktober. Förslag till beslut i kommunfullmäktige blev att flytta kulturskolan från barn- och utbild­nings­nämnden till kommunstyrelsen.

Under våren 2019 påbörjades en översyn av kommunens kulturverksamheter med fokus på kulturskolan. Översynen omfattade bland annat verksamheten inom kulturskolan, skapande skola, bibliotek och barnkultur i skolan. En central del i utredningen har varit hur den organisatoriska indelningen ska se ut, det vill säga ledning och placering för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut var att låta kulturskolan kvarstå i barn- och utbildningsnämnden men att fritidsgårdsverksamheten kvällstid samt skapande skola förs över till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2020. Efter diskussioner slutade det med att även kulturskolan föreslås flyttas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut i december.

- I och med det här beslutet samlas mycket av kulturen under samma tak och det tror vi är ett steg i rätt riktning. Nu kommer vi att inleda ett arbete med att utveckla kulturskolan ytterligare med målet att ännu fler elever ska få ta del av den, säger Jan Runsten, MP, ledamot i kommunstyrelsen.

En annan viktig fråga som diskuterades var Apotekets beslut om att stänga butiken i Föllinge. Skälen bakom Apotekets beslut är otydliga och konsekvenserna för både Föllingeborna och Krokoms kommun är stora. Kommunstyrelsen fattade därför beslut om att skicka en skrivelse till Apoteket AB med målet att beslutet om nedläggning ska dras tillbaka och att en dialog med kommunen påbörjas.

- Det här beslutet slår oerhört hårt mot bygden. Förslaget om att de som bor i området ska lösa sina ärenden via en app är mycket problematiskt med tanke på att tekniken inte medger detta i praktiken. Fiberutbyggnad saknas i stora delar och dessutom är det problem med uppkoppling via mobilt bredband, säger kommundirektör Jonas Törngren.

För mer information:
Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640 163 80
E-post: jonas.torngren@krokom.se

Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08
E-post: malin.bergman@krokom.se

Meny