Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Extra pengar till barn- och utbild­nings­för­valt­ningen

Bild på en elev och en lärare

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag fått extra medel för att kunna behålla nuvarande organisation under 2019.

Med hjälp av medel från kommunens utvecklingsfond kan barn- och utbildningsförvaltningen behålla nuvarande organisation under 2019. Ekonomin får inte begränsa handlingsutrymmet innan de planerade medborgardialogerna har genomförts. Kommunstyrelsens ordförande Malin Bergman, C, säger att kommunen måste bli bättre på att lyssna in och föra dialog med invånarna inför beslut.

- Jag önskar att vi bättre tar tillvara på kommunens eldsjälars strålande idéer. I hela vår kommun lever människor med idéer och visioner som kan förverkligas. För mig är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att skapa en modern landsbygd som ger plats för växtkraft, säger Malin Bergman.

Meny