Pressmeddelanden

Pressmeddelande

  1. Rapport från KS 23 oktober

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Kulturskolan var den fråga som väckte diskussioner på kommun­styrel­sens möte den 23 oktober. Förslag till

  2. Extra pengar till barn- och utbild­nings­för­valt­ningen

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Barn- och utbildningsförvaltningen har idag fått extra medel för att kunna behålla nuvarande organisation

  3. En god med­borgar­dialog ger växt­kraft för kommunen

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Malin Bergman, C, Björn Hammarberg, M, och Niklas Rhodin, S, är eniga. Dialogen är nyckeln till förankring

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny