Jonas informerar om coronaläget

Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige med en viss påver­kan på hälso- och sjuk­vården som följd. Folkhälsomyndig­heten inför därför nya råd och rekommendationer som gäller från och med den 8 december.

På filmen berättar Jonas om vad som gäller i Krokoms kommun med anledning av de nya rekommen­da­tionerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny