Ledarforum 1 oktober

I våras genomförde vi en enkät som syftade till att ta tempen på hur väl vi är rustade när det kommer till kommunikation. Den här förmid­dagen gick vi igenom resultatet av mätningen på övergripande nivå.

Till vår hjälp hade vi Per Zetterquist som är en av experterna bakom verktyget för mätningen. Per redovisade kortfattat vårt resultat samt guidade oss genom förmiddagen som bestod av tre workshops i större och mindre grupper.

Grupparbetena hade följande frågeställningar:

  • Grupparbete 1: Hur ser kommunikationsmognaden ut hos oss och vilket ansvar behöver vi ta som ledare för ytterligare förbättringar?
  • Grupparbete 2: Vad ska vi prioritera och förbättra mellan oss chefer samt inom vår verksamhet?
  • Grupparbete 3: Vilket är mitt personliga ansvar för en fungerande kommunikation och hur kan jag kommunicera på ett sätt som skapa ännu mer engagemang?

För dig som inte kunde delta finns förmiddagen dokumenterad i fyra filmer.

Del 1 (bakgrund, redovisning av Krokoms kommuns resultat) Öppnas i nytt fönster.

Del 2 (återrapportering grupparbete 1) Öppnas i nytt fönster.

Del 3 (återrapportering grupparbete 2) Öppnas i nytt fönster.

Del 4 (återrapportering grupparbete 3) Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny