Tillgänglighets­rådet

Tillgänglighetsrådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer, kommunens nämnder samt Krokomsbostäder.

Tillgänglighetsrådet hette förut Handikapprådet.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2020

Tillgänglighetsrådets sammanträden och protokoll 2020

Sammanträdesdag

Protokoll

17 februari

Ladda hem tillgänglighetsrådets protokoll från 17 februari 2020PDF

18 maj


14 september


16 november


2019

2018

2018

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

12 februari


14 maj


10 september


12 november


2017

2017

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

6 februari


15 maj


18 september


13 november


Tillgänglighetsrådets sammansättning

Tillgänglighetsrådets sammansättning

Tillgänglighetsrådets sammansättning under åren 2019-2022.

Tillgänglighetsrådets politiska sammansättning

Ledamot

Parti

Andreas Carlsson, socialnämnden

C

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden

M

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

C

Peter Grundström, Krokomsbostäder AB

S

Jan Runsten, bygg- och miljönämnden

MP

Tillgänglighetsrådets politiska ersättare

Ledamot

Parti

Marie Svensson, socialnämnden

V

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden

S

Leif Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

S

Företrädare från handikapporganisationer

Namn

Organisation

Johan Nilsson

RBU Jämtland

Karolin Von Krusenstierna

Synskadades Riksförbund

Mona Puttick

Autism & Aspergerföreningen

Inga-Lill Hamberg

Hjärt- och lungsjukas förening

Anna-Carin Hammarberg

FUB

Margareta Sunnevik

HRF Krokom

Sven Erik Vestlund

Stroke länsförening


Externa deltagare, inbjudna

  • Polis
  • Primärvård
  • Arbetsförmedling
  • Försäkringskassan
Bild på kvinna som sitter på en stubbe och tittar på solnedgången
Hjälpte informationen på sidan dig?