Integrationsråd

Integrationsrådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör utlandsfödda invånare.

Rådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan utlandsfödda invånare med stort samhällsengagemang och kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanträdestider och protokoll

Integrationsrådets sammansättning

Integrationsrådets sammansättning

Integrationsrådets politiska sammansättning

Ledamot

Parti

Björn Hammarberg, ordförande

M

Frida Skoog, socialnämnden

M

Morgan Moverare, samhällsbyggnadsnämnden

C

Carl-Oscar Fransson, barn- och utbildningsnämnden

M

Integrationsrådets politiska ersättare

Ledamot

Parti

Niklas Rhodin, kommunstyrelsen

S

Gunnel Persson, socialnämnden

S

Gabriella Carlsson, samhällsbyggnadsnämnden

S

Carina Grahn Hellberg, barn- och utbildningsnämnden

S

Utlandsfödda invånare bosatta i Krokoms kommun

Namn

"Dufla" Mohamed Ahmed Idris

Almaz Okube Ghebreslasie

Abdul Rahman Khalaf

Yousef Alemi

Andreas Richter

Laksana Odin


Bild på människor som ska resa med tåg
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny