Handikappråd

Handikapprådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och Krokomsbostäder.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2019

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2019

Sammanträdesdag

Protokoll

18 februari

ProtokollPDF

13 maj

ProtokollPDF

9 september


25 november


2018

2018

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

12 februari


14 maj


10 september


12 november


2017

2017

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

6 februari


15 maj


18 september


13 november


Handikapprådets sammansättning

Handikapprådets sammansättning

Handikapprådetssammansättning under åren 2019-2022.

Handikapprådets politiska sammansättning

Ledamot

Parti

Andreas Carlsson, socialnämnden

C

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden

M

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

C

Peter Grundström, Krokomsbostäder AB

S

Jan Runsten, bygg- och miljönämnden

MP

Handikapprådets politiska ersättare

Ledamot

Parti

Marie Svensson, socialnämnden

V

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden

S

Leif Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

S

Företrädare från handikapporganisationer

Namn

Organisation

Johan Nilsson

RBU Jämtland

Karolin Von Krusenstierna

Synskadades Riksförbund

Mona Puttick

Autism & Aspergerföreningen

Inga-Lill Hamberg

Hjärt- och lungsjukas förening

Anna-Carin Hammarberg

FUB

Margareta Sunnevik

HRF Krokom

Sven Erik Vestlund

Stroke länsförening


Externa deltagare, inbjudna

  • Polis
  • Primärvård
  • Arbetsförmedling
  • Försäkringskassan
Bild på kvinna som sitter på en stubbe och tittar på solnedgången
Hjälpte informationen på sidan dig?