Handikappråd

Handikapprådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationer och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och Krokomsbostäder.

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2019

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2019

Sammanträdesdag

Protokoll

18 februari

ProtokollPDF

13 maj

ProtokollPDF

9 september

ProtokollPDF

26 september

ProtokollPDF

25 november


2018

2018

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2018

Sammanträdesdag

Protokoll

12 februari


14 maj


10 september


12 november


2017

2017

Handikapprådets sammanträden och protokoll 2017

Sammanträdesdag

Protokoll

6 februari


15 maj


18 september


13 november


Handikapprådets sammansättning

Handikapprådets sammansättning

Handikapprådetssammansättning under åren 2019-2022.

Handikapprådets politiska sammansättning

Ledamot

Parti

Andreas Carlsson, socialnämnden

C

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden

M

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

C

Peter Grundström, Krokomsbostäder AB

S

Jan Runsten, bygg- och miljönämnden

MP

Handikapprådets politiska ersättare

Ledamot

Parti

Marie Svensson, socialnämnden

V

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden

S

Leif Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden

S

Företrädare från handikapporganisationer

Namn

Organisation

Johan Nilsson

RBU Jämtland

Karolin Von Krusenstierna

Synskadades Riksförbund

Mona Puttick

Autism & Aspergerföreningen

Inga-Lill Hamberg

Hjärt- och lungsjukas förening

Anna-Carin Hammarberg

FUB

Margareta Sunnevik

HRF Krokom

Sven Erik Vestlund

Stroke länsförening


Externa deltagare, inbjudna

  • Polis
  • Primärvård
  • Arbetsförmedling
  • Försäkringskassan
Bild på kvinna som sitter på en stubbe och tittar på solnedgången
Hjälpte informationen på sidan dig?