Näringslivsutskott

Inom kommunstyrelsen finns ett näringslivsutskott som har ansvar för sakområdet näringslivsutveckling.

Ordförande i näringingslivsutskottet är Björn Hammarberg, M. Ledamöter är Karin Jonsson, C och Niklas Rhodin, S

Sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider och protokoll

2020


Näringslivsutskottets sammanträden och protokoll 2020

Sammanträdesdag

Protokoll

8 januari

Ladda hem näringslivsutskottets protokoll från 8 januari 2020PDF

10 mars

Ladda hem näringslivsutskottets protokoll från 10 mars 2020PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?