Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 23-25

Justeringsdag


Lagringsplats

Räddningstjänstens kansli, Östersund

Meny