Kungörelse slutlig rösträkning

Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungöres härmed att slutlig rösträkning av de röster som avgivits vid årets val till Europaparlamentet påbörjas vad gäller Jämtlands län den 10 juni 2024 kl. 08.15 i Länsstyrelsens konferenslokal Linet, Köpmangatan 21, Östersund.

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ingrid Roos

Justerade paragrafer

§

Justeringsdag


Lagringsplats

Länsstyrelsens konferenslokal Linet, Köpmangatan 21, Östersund

Meny