Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Protokoll 2023-12-15

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 46-84

Justeringsdag


Lagringsplats

Förbundskansliet Östersund

Meny