Gemensamma nämnden för upphandling av sjukvårdsprodukter m.m.

Protokoll 2023-09-18

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 26-36

Justeringsdag


Lagringsplats

Regionens hus, Samordningskansliet

Meny