Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Protokoll 2023-09-29

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 29-38

Justeringsdag


Lagringsplats

Förbundskansliet Östersund

Meny