Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Protokoll 2023-08-25

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 50-60

Justeringsdag


Lagringsplats

Kommunförbundet/ Samordningsförbundet, Studentplan 5, Hus E på Campusområdet

Meny