Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll 2023-09-05

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 35-38

Justeringsdag


Lagringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund

Meny