Samordningsförbundet i Jämtlands län

Protokoll 2023-06-02

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 13-20

Justeringsdag


Lagringsplats

Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus

Meny