Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Protokoll 2023-06-02

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 40-49

Justeringsdag


Lagringsplats

Kommunförbundet /Samordningsförbundet, Studentplan 5 (Hus E på Campusområdet)

Meny