Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Protokoll 2023-05-08

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 7-14

Justeringsdag


Lagringsplats

Prästgatan 15 - kommunkansliet, kommunledningsförvaltningen

Meny