Gemensam Överförmyndarnämnd

Protokoll 15 februari 2023

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 1-9

Justeringsdag


Lagringsplats

Överförmyndarnämndens kansli, Österäng, Östersund

Meny