Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Protokoll 13 februari 2023

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 1-6

Justeringsdag


Lagringsplats

Kommunledningsförvaltningen, Östersund, Prästgatan 15

Meny