Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträde 2022-12-12

Tillkännagivande


Anslaget från och med

2022-12-16

Anslaget till och med

2023-01-07

Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 41-74

Justeringsdag

2022-12-16

Lagringsplats

Förbundskansliet Östersund

Meny