Politik och beslut

Det är politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är ansvariga för den kommunala servicen. De är uppdragsgivare och anger inriktningen för kommunens verksamheter.

Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar och policyer. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål och ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

sammanträdeskalender 2022 Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeskalender 2023 Pdf, 39.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträdes­kalender

 • 29 nov

  Barn- och utbildnings­nämndens presidium

  Kommunhuset i Krokom
 • 5 dec

  Kommunstyrelsen

  Kommunhuset i Krokom
 • 7 dec

  Samhälls­byggnads­nämnden

  Kommunhuset i Krokom
 • 8 dec

  Kommunfullmäktige

  Trångsviken
 • 9 dec

  Krokoms­bostäder AB

  Kommunhuset i Krokom

Organisation

Organisationsskiss Krokoms kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöavdelning Överförmyndarnämnd Valnämnd Revision Kommunala bolag Kommunförbund och samverkansnämnd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny