Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Rapport från Bygg och miljönämnden 5 oktober

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Nämnden överklagar beslut rörande Önsjöområdet. Planerna på ny förskola i Hissmon går framåt. Tillsyn av

 2. Rapport från barn och utbildningsnämnden 4 oktober

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde i kommunhuset i Krokom och några av ärendena handlade om

 3. Rapport från Samhälls­byggnads­nämnden 28 september

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Samhällsbyggnadsnämnden har haft möte den 28 september och avhandlat bland annat justeringar av taxor till

 4. Rapport från Socialnämnden 26 september

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Höjd milersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Krokom ska ingå i länsnätverk mot

 5. Du är en del av Sveriges beredskap

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Varje människa är en viktig resurs i vårt lands sam­lade förmåga att möta olika hot. En av våra största

 6. Rapport från Samhälls­bygg­nadsnämnden 30 augusti

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Nytt vägnamn, plan för centrala Krokom och markanvisningar för byggande. Samhällsbyggnadsnämnden har haft

Meny