Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämnden 1 september

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på socialnämnden den 1 september 2020.

Bättre delårsresultat än väntat trots pandemin
Socialnämnden har länge kämpat med stora underskott. Delårsrapporten för första halvåret 2020 visar att det intensiva arbetet med ekonomin börjar ge resultat. Socialnämnden ligger cirka 4-5 mnkr sämre än budget när extra kostnader för corona exkluderas.

Nämndens ordförande Andreas Karlsson, C, är stolt över det arbete som förvaltningen utför.
- Vi har fortfarande ett stort underskott att kämpa med men nu börjar det hårda arbetet äntligen ge resultat. Vi är på rätt väg, säger han.

Objektsupphandling särskilt boende
Upphandlingsunderlaget för ett nytt särskilt boende i Krokoms kommun är klart att annonseras. Det beslutade socialnämnden vid dagens möte. Beslutet innebär att kommunen upphandlar omsorgen och den aktör som vinner upphandlingen svarar för att bygga och äga själva byggnaden samt att driva verksamheten vid boendet.

Meny