Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kontroll av trängsel på restauranger och kaféer

dukat fikabord med kaffe, juice och smörgås

Att undvika trängsel på serveringsställen är viktigt för att minska risken för spridning av Covid-19. Därför gör bygg- och miljöavdelningen i Krokoms kommun kontroller på restauranger och kaféer under sommaren.

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna möjlighet att vidta åtgärder om det visar sig att det är trängsel på något serveringsställe som kommunen besöker. Det är bygg- och miljönämnden som är ansvarig för denna tillsyn.

Kommunen kontrollerar främst restauranger och kaféer som har sittplatser, men även tillfälliga evenemang såsom pubkvällar och dans kan bli aktuella.

Det är den som driver en restaurang eller ett kafé som har ansvar för att förhindra att trängsel uppstår i lokaler och på uteserveringar, så att du som besökare kan känna dig trygg. Att vi håller avstånd till varandra är dock fortfarande vårt eget ansvar, men lagen syftar till att förutsättningar ska finnas så att det ska vara möjligt att hålla avstånd.

Om du besöker en restaurang eller ett kafé där du anser att reglerna inte efterföljs, hör av dig till bygg- och miljöavdelningen.

Här kan du läsa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen;

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020526-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter 0640 161 00, be att få tala med bygg- och miljöavdelningen eller skriv till; bom@krokom.se

Meny