Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

För att du som är äldre ska veta vad du kan förvänta sig av äldreomsorgen i Krokom har socialnämnden tagit fram lokala värdighetsgarantier.

Arbetet med värdighetsgarantier är nära kopplat till kvalitetsarbetet. Värdighetsgarantierna rör fem områden; självbestämmande, känsla av trygghet, meningsfull tillvaro, gott bemötande och god kvalitet.

Om du eller dina närstående inte är nöjda eller upplever att värdighetsgarantierna inte uppfylls vill vi veta det. Era synpunkter, idéer och klagomål är värdefulla för oss och bidrar till att utveckla äldreomsorgen i Krokom.

Har du synpunkter, idéer eller klagomål kan du vända dig till personalen i din hemtjänst eller ditt särskilda boende, din biståndshandläggare eller genom att fylla i blanketten för anmälan.

Våra värdighetsgarantier

Självbestämmande

Självbestämmande

 • Vi ger dig stöd att behålla ditt oberoende genom att ha ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt
 • Genom vårt arbte anpassar vi stödet och hjälpen till dina behov, förutsättningar och önskemål
 • När vi kommunicerar anpassar vi oss till dina förutsättningar och behov

Känsla av trygghet

Känsla av trygghet

 • Vi arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet
 • Vid förändringar informerar vi dig, till exempel om när eller hur en insats ska genomföras. Vi beskriver alltid vad vi ska göra tillsammans med dig
 • Vi värnar om att insatser genomförs på de tider och på det sätt som du och personalen kommit överens om

En meningsfull tillvaro

En meningsfull tillvaro

 • Vi skapar förutsättningar för att du ska få ha en meningsfull tillvaro
 • Genom vårt arbete bidrar vi till att stärka din självkänsla och tilltro till dina egna förmågor

Gott bemötande

Gott bemötande

 • Du blir bemött av personal som lyssnar och som visar empati både när det gäller dig själv och dina närstående
 • Vi respekterar ditt privatliv, din bostad och din integritet

God kvalitet

God kvalitet

 • Vi tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur stödet och hjälpen ska utföras
 • Det ska vara lätt för dig eller dina närstående att lämna synpunkter eller klagomål
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny