Tjänstemän och förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till våra tjänstemän och förtroendevalda politiker.

Tjänstemän

Kommunledningsförvaltningens tjänstemän

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör
Jonas Törngren
0640 163 80

Ekonomichef
Björn Torbjörnsson
0640 163 33

Kanslichef
Sara Anselmby
0640 161 06

Kommunikationschef
Åsa Sjödin
0640 161 47

HR-chef
Hanna xx
0640 163 66

Näringslivschef
Anna-Carin Svedén
0640 163 26

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Socialchef
Anna Berkestedt Jonsson
0640 162 90

Verksamhetschef särskilt boende
Ann-Marie Ågran
0640 165 20

Verksamhetschef Stöd och service
Malin Andersson
0640 162 93

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Matz Norrman
0640 162 88

Verksamhetschef hemtjänst
Monica Göransson
072 700 19 74

Verksamhetschef Bemanningspoolen
Iréne Toft
0640 162 50

Verksamhetschef bistånd, hälsa och sjukvård
Marie Hermansson
0640 163 14

Verksamhetschef Arbete och integration
Elisabeth Wickzell
0640 162 54

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Helena Lindberg
0640 162 91

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningschef
Birgitta Lundgren
0640 161 61

Verksamhetschef skola
Angelica Faktus
0640 161 64

Verksamhetschef barnomsorg
Elisabeth Englund
0640 161 66

Verksamhetschef elevhälsa
Pernilla Oscarsson
0640 168 31

Verksamhetschef kulturskola
Stefan Konradsson
0640 161 653

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Ulla Schill
0640 164 44

Plan- och fastighetschef
Tomas Nilsson
0640 161 00

Chef vatten och renhållning
Oscar Aspman
0640 161 00

Städchef
Marléne Hallqvist
0640 164 56

Kostchef
Lena Träskvik
0640 163 93

Kultur, fritid och turism

Kultur, fritid och turism

Bibliotekschef
Eva Fresk
0640 161 57

Kultursamordnare
Mats Hurtig
0640 162 72

Fritidssamordnare
Andreas Eriksson
0640 163 29

Turismsamordnare
Sara Häggström
0640 16x xx

Politiker

Hjälpte informationen på sidan dig?