Tjänste­män och för­troende­valda

Här hittar du kontaktuppgifter till våra tjänstemän och förtroendevalda politiker.

Du hittar även kontaktuppgifter till elevhälsan, skolsköterskor, specialpedagoger och skolkuratorer.

Tjänstemän

Kommun­lednings­­för­valtningen

Kommunlednings­förvaltningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsan

Elevhälsan

Skolläkare

Skolläkare

 • Skolläkare
  Erik Malers
  Kontaktas via skol­sköterska eller verk­samhets­chef

Skolsköterskor

Skolsköterskor

Specialpedagoger

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolkuratorer

Skolpsykologer

Skolpsykologer

 • Skol­psykolog Föllinge skol­område, Aspås, Nyheden, Hissmo och Kvarn­backs skola
  Emelie Moberg
  0640 168 34
 • Skol­psykolog Änge, Kaxås, Dvärsätt, Nälden och Hovs skola
  Sandra Daebel
  0640 168 43
 • Skolpsykolog Ås, Sång­husvallen, Rödön och Trångs­vikens skola
  Lukas Thunman Lindqvist
  0640 168 39

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Sam­hälls­­byggnads­­förvaltningen

Samhälls­byggnads­förvaltningen

Kultur, fritid och turism

Kultur, fritid och turism

Hjälpte informationen på sidan dig?