Ordförande i nämnder och bolag

Här hittar du kontaktuppgifter till ordförande i nämnder och bolag.

Barn- och utbildningsnämnden

Jannike Hillding

Telefon: 070 327 59 99

Socialnämnden

Andreas Karlsson

Telefon: 0640 163 70


Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Jonsson

Telefon: 073 038 86 45


Bygg- och miljönämnden

Jan Runsten

Telefon: 070 339 18 28


Valnämnden

Olof Wallgren

Telefon: 070 308 97 38Överförmyndarnämnd, länssamverkan

Nils Hultin


Krokomsbostäder

Elisabet Svensson

Telefon: 070 335 59 51

Hjälpte informationen på sidan dig?