Logotype för samverkan till arbete

Samcoach

Kan samcoach vara lösningen för dig?

Arbetssökande
Bor du i Krokoms kommun och saknar ett arbete? Vill du ha hjälp att komma ut i arbete eller studier och har ett stort behov av att olika myndigheter hjälps åt för att du ska kunna förverkliga din dröm? Då kan du ansöka om samcoach.

Hoppa till information för dig som är arbetsökande

Arbetsgivare
Driver du företag i Krokoms kommun och har behov av arbetskraft? Vill du ha hjälp att hitta motiverade arbetstagare som vill arbeta just inom din bransch? Vill du bidra till ökad mångfald i arbetslivet? Då kan du kontakta samcoach.

Hoppa till information för dig som är arbetsgivare

Enheten Arbete och Integration driver ett femårigt utvecklingsarbete via Samordnings­förbundet. Fokus är att stötta personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och som har ett sammansatt stödbehov från olika myndigheter, målet är en hållbar arbetssituation eller studier.

Hur fungerar stödet?

Vi inleder ofta processen med att göra en arbetsplastanalys på företaget tillsammans med individen. Då besöker vi företaget och gör en intervju utifrån en färdig mall, detta görs för att individen ska få en bra bild av arbetsplatsen och en uppfattning om vad jobbet innebär.

Nästa steg i kontakten med dig som arbetsgivare kan till exempel vara en praktikplats, där målet är en löneanställning. Det finns möjlighet att, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, diskutera ekonomiskt stöd i samband med anställning/studier.

För arbetssökande

Våra samcoacher arbetar enligt en metod som innebär att du får hjälp och stöd utifrån just dina förutsättningar. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS och vi följer dessa grundprinciper:

 • Alla som vill arbeta kan delta
 • Arbetssökandet inleds snabbt
 • Vi samarbetar med ditt nätverk
 • Dina intressen och önskemål styr
 • Vi vägleder dig i ekonomiska frågor
 • Vi hjälper till att skapa kontakter med arbetsgivare
 • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

Drömmar och mål

Drömmar och mål

Hos oss får du kontakt med en samcoach. Tillsammans pratar ni om vad du har för drömmar och mål. Ni går igenom vad som är viktigt för dig på en arbetsplats och hur du bäst kan utnyttja dina kunskaper. Målet är anställning eller studier.

Hitta rätt plats

Hitta rätt plats

När ni vet dina önskemål, behov och intressen är det dags att hitta en arbetsplats eller ut­bildning. Du och din samcoach letar till­sammans efter rätt plats för dig. Din samcoach hjälper dig också i kontakten med andra myndig­heter och ser till att du får nödvändigt stöd. Under den här tiden gör ni besök hos företag eller skolor som är intressanta för dig.

Börja arbeta eller studera

Börja arbeta eller studera

När du och samcoachen funnit rätt plats är det dags för dig att börja arbeta, arbetsträna eller studera. Du och samcoachen fortsätter ha tät kontakt för att se hur det går. Om det inte känns bra försöker ni med något annat.

Hur får jag en samcoach?

Hur får jag en samcoach?

Det finns två vägar att gå, en är att din kontakt på Individ och familjeom­sorgen, Arbetsförmedlingen, Försäk­ringskassan eller Region JH i samråd med dig skickar en aktualisering till Arbete och integration, alternativt kan du själv skriva ut, fylla i och skicka in ansökan här nedan. Aktualiser­ingen/ansökan tas sedan upp i vår samordningsgrupp för att avgöra om samcoach är rätt insats för dig. Du får sedan återkoppling via den som har aktualiserat dig eller direkt av oss på Arbete och integration.

Ansök om samcoach

Nu kan du ansöka via kommunens e-tjänst (om du har mobilt bank-id) det gör du här:

Ansök om samcoach - samverkan till arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går också bra att skicka in en skriftlig ansökan:

Här hittar du ansöknings­blanketten Word, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Krokoms Kommun
Arbete och integration - Samcoach
835 80 Krokom

OBS! För att kunna fylla i blanketten måste du öppna dokumentet, klicka på Visa och välja Redigera dokument.

Läs mer i informations­broschyren om Samcoach Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samverkande myndigheter är:

 • Krokoms kommun
 • Region Jämtland/Härje­dalen
 • Arbets­förmedlingen
 • Försäkringskassan

För arbetsgivare

Ta chansen och var med i samverkan till arbete. Anställ en deltagare med stöd av samcoach!

Du får en motiverad arbetstagare som medverkar till en ökad mångfald på din arbetsplats. Samtidigt bidrar du till individens rehabilitering och minskade fördomar om psykisk ohälsa.

Hur går det till och vilket stöd får du?

Hur går det till och vilket stöd får du?

Du kan medverka till att skapa förutsättningar till arbete, för individer som:

 • Har psykisk och/eller fysik ohälsa
 • Har ett sammansatt stödbehov
 • Varken arbetar eller studerar
 • Är 16-64 år
 • Är motiverad till att få och kunna behålla ett arbete

Din vinst

Din vinst

Samcoachen arbetar med att skapa rätt stöd och underlätta samverkan. Du får en motiverad arbetstagare som är mån om att göra ett bra arbete. Du är med och bidrar till människors återhämtning och rehabilitering. Du tar ett socialt ansvar, detta kan du dra nytta av i din marknadsföring.

Vårt stöd

Vårt stöd

Samcoachen arbetar med individuellt anpassat stöd för att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller studier. Samcoachen kan erbjuda dig en bra matchning utifrån ditt företags specifika behov. Vi matchar våra deltagares kompetens, färdigheter och intressen med företagets krav och önskemål.

 • Vid behov är en samcoach med ute på arbetsplatsen
 • Samcoachen ger stöd till den anställde på arbetsplatsen och till dig som arbetsgivare efter/vid behov
 • Samcoachen kan delta aktivt i introduktionen av den anställde och följer regelbundet upp arbetet och den gemensamma planeringen
 • Samcoachen håller kontakten med aktuella aktörer och hjälper till för att initiera anställningsstöd och försäkringsskydd

Syfte och mål

Syfte och mål

Syftet med insatsen är att ge del­tagaren en chans att ta sig in i arbets- eller studielivet och få vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion och vara behövd. Den inledande kontakten med dig som arbetsgivare kan till exempel vara en praktikplats, där målet är en löneanställning. Det finns möjlighet att, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkrings­kassan, diskutera ekonomiskt stöd i samband med anställning/studier.

Hur fungerar stödet?

Hur fungerar stödet?

Deltagaren får en arbetsspecialist hos oss. För att kunna hitta rätt arbetsom­råde eller studier till en deltagare gör vi en kartläggning av yrkesintressen och resurser. Utifrån den kartläggning­en ger arbetsspecialisten sedan ett individuellt anpassat stöd, till exempel på arbetsplatsen/skolan eller i kontakter med deltagarens nätverk.

Processens gång

Vi inleder ofta processen med att göra en arbetsplastanalys på företaget tillsammans med individen. Det gör vi för att skapa en bra bild av arbetsplatsens

Hör av dig!

Verkar det här intressant eller har du några funderingar? Ring eller e-posta oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att få samverka med dig!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny