Logotype för samverkan till arbete

Samcoach – lösningen för dig?

Bor du i Krokoms kommun och saknar ett arbete? Vill du ha hjälp att komma ut i arbete eller studier och har ett stort behov av att olika myndigheter hjälps åt för att du ska kunna förverkliga din dröm? Då kan du ansöka om samcoach.

Två kvinnor utomhus

Eleonor Sjöberg och Maria Fälldin är samcoacher.

Enheten Arbete och Integration driver ett femårigt utvecklingsarbete via Samordningsförbundet. Fokus är att stötta personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och som har ett sammansatt stödbehov från olika myndigheter, målet är en hållbar arbetssituation eller studier. Samverkande myndigheter är: Krokoms kommun, Region Jämtland/Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Läs mer i informationsbroschyren om SamcoachPDF

Hur jobbar vi?

Våra samcoacher arbetar enligt en metod som innebär att du får hjälp och stöd utifrån just dina förutsättningar. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS och vi följer dessa grundprinciper:

  • Alla som vill arbeta kan delta
  • Arbetssökandet inleds snabbt
  • Vi samarbetar med ditt nätverk
  • Dina intressen och önskemål styr
  • Vi vägleder dig i ekonomiska frågor
  • Vi hjälper till att skapa kontakter med arbetsgivare
  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

Drömmar och mål

Hos oss får du kontakt med en samcoach. Tillsammans pratar ni om vad du har för drömmar och mål. Ni går igenom vad som är viktigt för dig på en arbetsplats och hur du bäst kan utnyttja dina kunskaper. Målet är anställning eller studier.

Hitta rätt plats

När ni vet dina önskemål, behov och intressen är det dags att hitta en arbetsplats eller utbildning. Du och din samcoach letar tillsammans efter rätt plats för dig. Din samcoach hjälper dig också i kontakten med andra myndigheter och ser till att du får nödvändigt stöd. Under den här tiden gör ni besök hos företag eller skolor som är intressanta för dig.

Börja arbeta eller studera

När du och samcoachen funnit rätt plats är det dags för dig att börja arbeta, arbetsträna eller studera. Du och samcoachen fortsätter ha tät kontakt för att se hur det går. Om det inte känns bra försöker ni med något annat.

Hur får jag en samcoach?

Det finns två vägar att gå, en är att din kontakt på Individ och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region JH i samråd med dig skickar en aktualisering till Arbete och integration, alternativt kan du själv skriva ut, fylla i och skicka in ansökan här nedan. Aktualiseringen/ansökan tas sedan upp i vår samordningsgrupp för att avgöra om samcoach är rätt insats för dig. Du får sedan återkoppling via den som har aktualiserat dig eller direkt av oss på Arbete och integration.

Ansök om samcoach

Skicka din underskrivna ansökningsblankett till:

Krokoms Kommun
Arbete och integration - Samcoach
835 80 Krokom

Här hittar du ansökningsblankettenWord

OBS! För att kunna fylla i blanketten måste du öppna dokumentet, klicka på Visa och välja Redigera dokument.