Logotype för samverkan till arbete

Samverkan till arbete – STA

Bor du i Krokoms kommun och vill ha hjälp att komma ut i arbete eller studier? Har ett stort behov av att olika myndigheter hjälps åt för att du ska förverkliga din dröm? Då är du välkommen till STA!

Fyra glada tjejer

Ella, Sara, Therese och Maria jobbar på STA, samverkan till arbete.

Sedan den 1 oktober 2019 driver avdelningen Arbete och Integration ett utvecklingsarbete tillsammans med Samordningsförbundet. Fokus är arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och som har ett sammansatt stödbehov av minst två av följande myndigheter: Försäkringskassan, Krokoms kommun, Region Jämtland/Härjedalen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer i informationsbroschyren om Samverkan till arbetePDF

Information om STA

Samverkan i arbete, STA, arbetar enligt en metod som innebär att du får hjälp och stöd utifrån just dina förutsättningar. Metoden heter Individiual Placement and Support, IPS. Metoden har sju grund­lägg­ande principer:

  • Alla som vill arbeta kan delta
  • Arbetssökandet inleds snabbt
  • Vi samarbetar med ditt nätverk
  • Dina intressen och önskemål styr
  • Vi vägleder dig i ekonomiska frågor
  • Vi hjälper till att skapa kontakter med arbetsgivare
  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

Drömmar och mål

När du börjar på STA får du kontakt med en samcoach. Tillsammans pratar ni om vad du har för drömmar och mål. Ni går igenom vad som är viktigt för dig på en arbetsplats och hur du bäst kan utnyttja dina kunskaper. På STA kan anställning eller studier vara målet.

Hitta rätt plats

När ni vet dina önskemål, behov och intressen är det dags att hitta en arbetsplats eller utbildning. Du och din samcoach letar tillsammans efter rätt plats för dig. Din samcoach hjälper dig också i kontakten med andra myndigheter och ser till att du får nödvändigt stöd. Under den här tiden gör ni besök hos företag eller skolor som är intressanta för dig.

Börja arbeta eller studera

När du och samcoachen funnit rätt plats är det dags för dig att börja arbeta, arbetsträna eller studera. Du och samcoachen har tät kontakt för att se hur det går. Om det inte känns bra försöker ni med något annat.

Ansök om plats

Skicka din underskrivna ansökningsblankett till:

Krokoms Kommun
Arbete och integration - STA
835 80 Krokom

Här hittar du ansökningsblankettenWord